Jednota Orel Štramberk, křesťanská sportovní organizace

Archiv aktualit

Výroční členská schůze 2024

V neděli 10. března 2024 proběhla výroční členská schůze

Bližší informace o termínu a programu po rozkliknutí plakátku.

Fotografie ze schůze najdete ve fotogalerii.

Orelský volejbalový turnaj 2023

 

Svatováclavská Horová pouť

Tradičnı́ oslava svátku českého patrona se uskutečnı́ 28. září 2023. Zazní poděkování za vše dobré uskutečněné v našem městě i v naší zemi, s prosbou o pomoc do následujících let. Akce začı́ná mšı́ svatou v kostele na náměstı́ v 8:30, pokračuje pobožnostı́ a zamyšlenı́m v 10:10 u křı́že na hoře Kotouč, národnı́ hymnou u sochy sv. Václava, a končı́ občerstvenı́m a přátelským setkánı́m v Národnı́m sadu v 11:00. Zváni jsou lidé věřı́cı́ i nevěřı́cı́ všech generacı́. Horová pouť ve Štramberku je dlouhodobě zahrnuta do národnı́ Poutní a turistické orelské knížky a letos také do letnı́ch výšlapů Poznáváme Česko s lidovci.
Petr Buzek, starosta Orla Štramberk


Pozvánka v PDF

 

Sport s Orlem ve školním roce 2023/2024

Florbal a cvičení dětí se koná každou neděli od 15:30 do 16:30 v tělocvičně,
začínáme v neděli 17. září.
Mládež hrající volejbal má tréninky v tělocvičně každou neděli od 16:30 do 18:00,
začínáme v neděli 3. září.
V rámci Orla si mohou středoškoláci a dospělí každou středu od 19:30 do 21:00 taktéž v tělocvičně ve Štramberku od 6. září zahrát futsal.

 

Brigáda na Farní zahradě

Děkujeme všem malým i velkým pomocníkům, mnoho práce se udělalo :-) 

Fotografie z brigády na farní zahradě ze dne 3. června 2023.

 

Sportovní činnost probíhá v plném proudu

V prosincových Štramberských novinkách vyšel článek o zahájení naší sporovní sezóny (první část, druhá část)

Fotografie z volejbalového turnaje 2022

Fotografie ze zápasu Svobodní : ženatí 2022

Pozvánka pro členy i příznivce Orla Štramberk

Pozvánka pro členy Orla Štramberk

Orelský kloboukový volejbalový turnaj

Po několikaleté přestávce opět obnovujeme tradiční orelský volejbalový turnaj ve Štramberku.
Všichni jste srdečně zváni.

Fotografie z volejbalového turnaje 2022

Svatováclavská horová pouť

Srdečně zveme ve středu 28. září 2022 všechny lidi dobré vůle zblízka i zdaleka a členy Orla napříč republikou na tradiční slavnostní mši svatou v 8.30, na následné setkání u sochy sv. Václava a občerstvení v Národním sadu. Bližší informace na níže uvedeném plakátku.

Orelské zakončení prázdnin

Zveme členy Orla a všechny jejich přátele, hráče, fanoušky, pomocníky a jejich rodiny na přátelské posezení nejen u ohně. S dětmi zahrajeme fotbalový zápas, posedíme, povykládáme ...
Pivo a nealko je zajištěno, něco na zub taky. S sebou vezměte jen špekáčky a maso na gril.

Kdy: Neděle 4. září 2022 od 14 hodin
Kde: Farní zahrada ve Štramberku

Fotbalové utkání Svobodní vs. Ženatí 2022

Fotbalový zápas se uskuteční v neděli 28. srpna 2022 od 15 hodin na fotbalovém hřišti na Bařinách. Informace na přiloženém plakátku níže.

Nové fotografie

Ve fotogalerii přibyly 2 nové fotogalerie Svatováclavská pouť 2021 s o. Mariánem Pospěchou a Oslava 100 let Národního sadu

Výroční členská schůze

Brigády v chatce na Farní zahradě

Od ledna do června 2021 se pracovalo v orelské klubovně na Farní zahradě, aby místnost s kuchyňkou mohla od letních prázdnin sloužit farním společenstvím, což se vydařilo. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Horová pouť 2021

Brigáda u Staré věže

Děkujeme všem, kteří pomohli s odnesením trámů, fošen, desek a ostatního nepoužitelného materiálu z amfiteátru na náměstí. Postupně se na dvou brigádách vystřídaly čtyři desítky ochotných a hlavně silných dobrovolníků.

Fotografie z brigády


 

Svatováclavská horová pouť 2020

I přes změny v programu nakonec tradiční pouť proběhla.

Fotografie z pouti

Úspěch futsalistů Orla Štramberk v roce 2020

3. místo v 1. okresní třídě  Štramberské novinky

 

Pozvánka pro členy našeho spolku 2020

 

Fotografie ze slavnostní Svatováclavské pouti 2019

V sobotu 28. září 2019 se uskutečnilo žehnání obnovené sochy sv. Václava,
která byla začátkem roku zcela zničena (pozvánku i fotky lze otevřít).

Fotografie z Horové pouti s žehnáním obnovené sochy

 

Štramberské sportovní prázdniny 2019

V úterý 23. července proběhla na Farní zahradě olympiáda pro děti našeho města. Na všechny soutěžící čekalo 12 sportovních úkolů. Kromě běhání, skákání a házení si mohly děti vyzkoušet také netradiční disciplíny. Celkem 57 dětí splnilo všechny úkoly, odměnou pro ně byla sladká odměna a náramek s logem města.

 

Sportovní areál opět v provozu 2019

Milí sportovní přátelé, občané města,

výkopové práce v našem Sportovním areálu na Farní zahradě jsou u konce a sportovní činnosti mohou opět naplno začít. Děkujeme všem, kteří pomáhali na pravidelných i mimořádných brigádách. Především bychom však chtěli poděkovat společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. za finanční příspěvek 150.000 Kč pro činnost našeho spolku. Z těchto peněz se podařilo vytvořit projekty na vodovodní a kanalizační přípojky, zrealizovat veškeré výkopové a odborné práce a hlavně zaplatit všechny faktury spojené s přivedením pitné vody na sportoviště. Tímto jsme položili základní kámen k vybudování sociálního zařízení v létech budoucích. Vás občany bychom chtěli informovat, že se nic nemění na tom, že také v tomto roce můžete pro sportovní účely obě hřiště využívat kdykoliv zcela zdarma.

 

Den sportovních spolků 2019

Náš tým si vedl skvěle a vybojoval pozici na stupních vítězů :-)

 

 

Veřejná sbírka na sochu sv. Václava 2019

Od 1. května 2019 můžeme společně přispívat na obnovu poničené sochy sv. Václava.
Věříme, že díky štědrosti drobných i větších dárců potřebné finance seženeme.
Budeme vděčni i za malé částky. Oceány jsou složeny také z malých kapek. 

Informace o stavu sochy naleznete v záložce Socha sv. Václava

 

Svobodní vs. ženatí 2019

Zveme všechny fotbalisty, fanynky i fanoušky k tradičnímu fotbalovému zápasu.


Jarní brigáda 2019

Zveme všechny známé, neznámé, přátele i nepřátele ke společné práci
dne 6. dubna od 8:30 na Farní zahradu.
Jakékoliv nářadí, které vezmete, vítáno.

 

Futsalisté zvládli závěr sezóny 2019

Konečné 3. místo v 1. futsalové třídě okresů NJ a FM v ročníku 2018/2019 je skvělé.
Blahopřejeme hráčům a děkujeme za reprezentaci Orla i našeho města.


 

Pozvánka na výroční schůzi 2019

Srdečně zveme všechny své členy k přátelskému posezení a ke zhodnocení loňského roku.


 

Svatováclavská pouť 2018


Reportáž v Kabelové televizi Kopřivnice - Odkaz na reportáž v KTK zde

 

Den spolků města Štramberka 2014

 

Oprava sochy sv. Václava na Kotouči 2013

 Fotografie z průběhu renovace

 

 10. 3. 2024 v 23:46:29  Dominik David