Jednota Orel Štramberk, křesťanská sportovní organizace

Sponzoři

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří přispěli, přispívají nebo se rozhodnou přispět na činnost našeho spolku. 
Někteří sponzoři nechtějí být zveřejněni a také jim patří velké poděkování.

Naši sponzoři:

 6. 3. 2024 v 22:28:50  Dominik David