Jednota Orel Štramberk, křesťanská sportovní organizace

Aktuality


Orelský volejbalový turnaj 2023

Svatováclavská Horová pouť

Tradičnı́ oslava svátku českého patrona se uskutečnı́ 28. září 2023. Zazní poděkování za vše dobré uskutečněné v našem městě i v naší zemi, s prosbou o pomoc do následujících let. Akce začı́ná mšı́ svatou v kostele na náměstı́ v 8:30, pokračuje pobožnostı́ a zamyšlenı́m v 10:10 u křı́že na hoře Kotouč, národnı́ hymnou u sochy sv. Václava, a končı́ občerstvenı́m a přátelským setkánı́m v Národnı́m sadu v 11:00. Zváni jsou lidé věřı́cı́ i nevěřı́cı́ všech generacı́. Horová pouť ve Štramberku je dlouhodobě zahrnuta do národnı́ Poutní a turistické orelské knížky a letos také do letnı́ch výšlapů Poznáváme Česko s lidovci.
Petr Buzek, starosta Orla Štramberk


Pozvánka v PDF

 

Sport s Orlem ve školním roce 2023/2024

Florbal a cvičení dětí se koná každou neděli od 15:30 do 16:30 v tělocvičně,
začínáme v neděli 17. září.
Mládež hrající volejbal má tréninky v tělocvičně každou neděli od 16:30 do 18:00,
začínáme v neděli 3. září.
V rámci Orla si mohou středoškoláci a dospělí každou středu od 19:30 do 21:00 taktéž v tělocvičně ve Štramberku od 6. září zahrát futsal.

 

Brigáda na Farní zahradě

Děkujeme všem malým i velkým pomocníkům, mnoho práce se udělalo :-) 

Fotografie z brigády na farní zahradě ze dne 3. června 2023.

 

Sportovní činnost probíhá v plném proudu

V prosincových Štramberských novinkách vyšel článek o zahájení naší sporovní sezóny (první část, druhá část)

Fotografie z volejbalového turnaje 2022

Fotografie ze zápasu Svobodní : ženatí 2022

 

Ohlédnutí za volebním obdobím 2017 až 2020

Děkujeme všem členům i našim příznivcům za vzájemnou spolupráci v předcházejících čtyřech letech. Společnými silami se nám podařilo učinit kus dobrého v oblasti sportu, kultury, brigád i v jiných oblastech. Kliknutím na obrázek si můžete všechny akce přiblížit.


Vedení Orla Štramberk pro období 2021 až 2024

Členská základna zvolila dne 31. března 2021 starostu, místostarostu a další členy rady Orla. Dokument s výsledky hlasování po jménech voličů byl zaslán všem členům. Máte-li nějaké nápady a podněty k činnosti do následujících čtyř let, neváhejte kontaktovat kohokoliv z níže uvedených zástupců našeho spolku. Děkujeme.Vítejte na stránkách jednoty Orel Štramberk

Orel je spolek, jehož prioritou je především podpora sportu pro všechny.
Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, naším cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka. Sportu, který je v duchu fair-play, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které jsou vystaveny na křesťanských hodnotách. Orel má za sebou více než stoletou tradici. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře a jiným oblastem.

Pokud byste rádi patřili mezi nás, vytiskněte si,
vyplňte a odevzdejte tuto přihlášku.

 21. 9. 2023 v 09:04:00  Dominik David
© 2010-2023 Orel Štramberk | Created by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz |